Crvenilo kukuruza

Vizuelnim pregledom kukuruza na više lokaliteta u Srednjem Banatu, registrovano je prisustvo simptoma crvenila kukuruza (prouzrokovač stolbur fitoplazma čiji je vector cikada Reptalus panzeri). Intenzitet ispoljenih simptoma je različit i u direktnoj je zavisnosti od lokaliteta gajenja, pripadnosti hibrida određenim FAO grupama zrenja, izbora hibrida i primenjene agrotehnike.

Preporuka proizvođačima: s obzirom da je ovo period kada se simptomi crvenila najlakše mogu konstatovati neophodno je pregledati useve kukuruza  i registrovati simptome crvenila (crvenilo lisnih nerava ili celih listova, deformisani, slabo razvijeni klipovi sa lošim kvalitetom zrna).  Najznačajnija mera u kontroli crvenila kukuruza je pravilan plodored odnosno izbegavanje setve pšenice nakon kukuruza gde su registrovani simptomi crvenila. Na taj način prekida se razvoj cikada, vektora stolbur fitoplazme. 

Izvor: PIS Vojvodine- regionalni centar Zrenjanin