Buvači na uljanoj repici

Izvor:PIS

Na pojedinim lokalitetima u Bačkoj gde je uljana repica posejana u prvim rokovima setve, zahvaljujući povoljnim vremenskim prilikama uočeno je prisustvo buvača (Phylotreta spp.)

Štete od buvača mogu biti značajne, pogotovo kada je topla i suva jesen. Napadnute biljke su zaustavljene u porastu, čime im se povećanja osetljivosti na izmrzavanje.

Preporuka svim proizvođačima kojima je uljana repica ponikla je da obilaze useve i prate pojavu buvača na mladim, osetljivim biljčicama uljane repice.