Victoria Starch d.o.o.

Victoria Starch, najmlađa kompanija članica u okviru poslovnog sistema Victoria Group,  registrovana je za proizvodnju skroba i njegovih derivata. U fazi projektovanja i kasnije izgradnje fabrike, biće primenjivane najnovije tehnologije u industriji skrobarstva, što će omogućiti dobijanje proizvoda koji ispunjavaju sve standarde Evropske unije. Victoria Starch će u proizvodnji koristiti savremene tehnološke postupke prerade kukuruza, uključujući vlažno mlevenje. Planirani kapacitet dnevne prerade kukuruza je 900 tona, godišnji 300.000 tona, a proizvodiće se kukuruzni skrob, fruktozni sirup 42 i fruktozni sirup 55.

Investiranje u proizvodnju skroba i skrobarskih derivata otvara nove potencijale za tržišni plasman proizvoda koji imaju primenu u prehrambenoj industriji, industriji stočne hrane, papirnoj, farmaceutskoj i hemijskoj industriji.