BIOMASA

U pogonu u Zrenjaninu se proizvodi agro – pelet. U početku je pogon zadovoljavao samo interne potrebe fabrike u sastavu kompanije Victoria Group.Tako Victoriaoil biomasu koristi još od 2006. godine, dok su u Sojaproteinu na ovaj način u periodu 2009-2012. godine troškovi za gorivo smanjeni za 50%, a emisija ugljen-dioksida tri puta.

Toplotna moć peleta koji proizvodimo je 15.500kJ/kg. Godišnji kapacitet proizvodnje je 30.000 tona. U narednom periodu planirano proširenje kapaciteta i instaliranje linije za pakovanje u natron vreće, kako bi peleternica mogla da zadovolji rastuće potrebe eksternih kupaca.

Naime, usled ograničenih rezervi fosilnih goriva i zagađenja životne sredine kao posledice njihove upotrebe, sve je veći fokus na obnovlјivim izvorima energije, dok se posebno promoviše korišćenje biomase za proizvodnju toplotne i električne energije i biogoriva. Obnovlјivost, znatno manji negativni ekološki uticaj, značajni energetski potencijal i gotovo jednak kvalitet proizvedene energije u poređenju sa fosilnim gorivima, karakteristike su zbog kojih biomasa predstavlјa gorivo budućnosti.

U Srbiji se biomasa najvećim delom nalazi na području Vojvodine, ali je njena upotreba krajnje skromna (oko 2%) usled problema „logistike biomase“. Pod ovim pojmom se podrazumeva sakuplјanje, transport, skladištenje i korišćenje biomase kao energenta u relativno uskom radijusu. Na kompleksnost ovih operacija utiče njena mala energetska gustina, visok sadržaj vlage, ali i heterogenost oblika i veličine.

Stoga je neophodna jaka logistička infrastruktura i odgovarajuća priprema biomase pre eksploatacije – a jedan od načina je upravo korišćenje biomase u obliku peleta koji, s obzirom na postupak proizvodnje, karakteriše upravo velika energetska gustina, nizak sadržaj vlage, kao i homogenost. Pelete od biomase su pogodni tip goriva za najširu primenu, od peći i kamina u domaćinstvima do velikih energetskih postrojenja.

Victoria Group je trenutno jedini sistem u Srbiji koji može adekvatno da odgovori navedenim izazovima i upravlјa velikim količinama biomase zahvaljujući mreži dugogodišnjih partnera, otkupu slame i organizaciji čuvanja u sistemu kompanije, korišćenju prednosti vlastite logističke strukture i investiranju u pogon za peletiranje. Victoria Logistic, kao deo sistema Victoria Group, sa svojom logističkom mrežom (12 silosa u vlasništvu, luka na Dunavu, transport i manipulacija) ima sve preduslove za efikasno sakuplјanje i upravlјanje biomasom na području Vojvodine.

 

Za sve dodatne informacije možete kontaktirati:

VICTORIA STARCH d.o.o. Zrenjanin
23000 Zrenjanin, Srbija
Petra Drapšina 1
Tel: 381 23 3155 050
fax: 381 23 522 805, 381 23 525 082