Zimski tretman voćnjaka i vinograda

Stručna podrška:Dejan Reljin, M.Sc., Chemical Agrosava

Nesvakidašnje visoke temperature u periodu godine kada svi očekuju sneg, postaju sve češća pojava kod nas. Visoke temperature tokom zime remete normalnu postavku stvari i pojava tokom prezimljavanja višegodišnjih biljnih vrsta, pre svega voćnjaka i vinograda. Višegodišnji zasadi se nalaze u stanju mirovanja. Bez obzira na sve spoljašnje uslove koji retko kad idu u prilog proizvodnji, postoje stvari koje je neophodno uraditi u periodu koji je pred nama.

Pre kretanja pupoljaka neophodno je uraditi zimsku rezidbu, koja je osnovna i najvažnija mera za uspostavljanje ravnoteže između rodnosti i vegetativnog porasta. Kada i koliko intenzivno rezati biljke zavisi od mnogo faktora, kao što su potencijal rodnosti, razvijenost korenovog sistema, biljna vrsta, sorta, željeni oblik krune, đubrenje itd. 

Nakon rezidbe, a pre kretanja vegetacije, neophodno je uraditi zimski tretman voćnjaka i vinograda. Ovaj tretman se može označiti kao osnovni i u novijem sistemu zaštite i kao neophodan, jer se ovim tretmanom u velikoj meri smanjuje brojnost štetnih insekata kao što su: kalifornijska štitasta vaš, rđasta grinja koštićavog voća, krvava vaš, kruškina buva, jaja lisnih vaši i crvene voćne grinje ali i  prouzrokovači biljnih bolesti poput: čađave pegavosti lista i krastavosti plodova jabuke i kruške (Venturia inaequalis), kovrdžavosti lišća breskve (Taphrina deformans), šupljikavosti lista i razne vrste bakterija kao što su: Erwinia, Pseudomonas i Xantomonas.

Zimsko tretiranje voćnjaka i vinograda najbolje je izvoditi u vreme mirovanja ili neposredno pred početak vegetacije, što je u našim uslovima druga polovina februara ili početak marta. Tretmani kod koštičavog voća, maline i kupine, su nešto ranije nego kod jabučastog, jer ove voćne vrste kreću ranije sa vegetacijom.

Da bi imali kvalitetan plod u berbi, moramo već sada početi ozbiljnu zaštitu, jer tržište ne prihvata oštećene plodove, tako da preventivi pristup zaštiti suštinski menja filozofiju i strategiju zaštite. Preventivu započinjemo zimskim tretmanom.

Za zimski tretman voćnjaka i vinograda, preporuka je da se uradi kombinacija preparata EVEREST, LETOL EC i SAVANUR EC.

Količinu primene preparata određuju prezimljujuće forme insekata i biljnih bolesti, tako da je za odličan start sezone neophodno primeniti 0,5% (50 ml u 10 l vode) preparata EVEREST u kombinaciji sa 3-4% (300-400 ml u 10 l vode) preparata LETOL EC i sa još 1,5-2 l/ha (15-20 ml u 10 l vode) preparata SAVANUR EC.

Prilikom tretiranja potrebno je obezbediti da na biljku dospe homogen depozit sredstava za zaštitu bilja kako bi se obezbedio visok stepen efikasnosti preparata. 

Na ovaj način suzbijanje primarnih štetnih organizama se sprovodi u prvom delu vegetacije i sezonu započinje sa izvesnom prednosti u odnosu na sve faktore koji mogu smanjiti prinos i kvalitet roda tokom vegetacije.

Bilten "Za našu zemlju", broj 61, januar 2018.