Systiva® fungicid za siguran start sezone

Stručna podrška: Marina Lazarević, marketinško-tehnička podrška za ratarske kulture, Basf Srbija

Ukoliko želimo da nam žito dobro rodi i da imamo odličan kvalitet zrna i samim tim veću zaradu, obavezni su tretmani protiv prouzrokovača bolesti strnih žita. Međutim, zavisnost od vremenskih uslova tokom tretmana i nepovoljni vremenski uslovi tokom zime, predstavljaju veliki stres kako za useve, tako i za proizvođače. Kompanija BASF se uvek trudi da ponudi nešto inovativno što će olakšati borbu sa svim izazovima, a na kraju dovesti do stabilnih i očekivanih prinosa, u skladu sa primenjenom tehnologijom.Iz tog razloga smo osmislili fungicide Systiva(R).

Systiva(R) je prvi sistemični fungicide koji se primenjuje direktno na seme, a efikasno deluje na bolesti lista pšenice i ječma, poput nekog standardnog folijarnog fungicida koji se koristi za prvi tretman pšenice i ječma u proleće. Systiva(R) omogućava zaštitu lisne mase znatno ranije, već od klijanja i nicanja.

Bolesti lista na koje Systiva(R) efikasno deluje:

Obzirom da Systiva(R) prvenstveno suzbija bolesti lista, u cilju sprečavanja nastanka bolesti koje se prenose semenom ili preko zemljišta, Systiva(R) se mora primeniti u kombinaciji sa fungicidom za osnovni tretman semena. U većini slučajeva ove bolesti – Tilletia caries, Tilletia controversa, Microdochium nivale, Ustilago spp., Fusarium spp. se mogu uspešno držati pod kontrolom sa standardnim fungicidima za tretman semena, Premis(R), Lamardor, Dividend i ostali fungicidi koji se koriste u te svrhe.

Rana setva pšenice i ječma podstiče rano razvijanje bolesti. Lepo vreme posle setve pšenice i ječma je doprinelo da se ovi usevi, a pogotovo oni koji su posejani u optimalnom roku, nalaze u dobroj kondiciji. Na velikom broju parcela tokom novembra i decembra, usled duge i tople jeseni, registrovani su simptomi pegavosti različitih gljivičnih oboljenja koji su uglavnom i ograničavajući faktor prinosa. Tu su, pre svega, mrežasta i sočivasta pegavost ječma i siva pegavost pšenice. Pojava ovih oboljenja u jesen, doprinosi njihovom naglom razvoju u proleće, pa su iz tog razloga neki proizvođači primorani da svoje useve zaštite još u jesenjem periodu ili rano s proleća.

Setimo se 2016. godine, kada je usled jakog pritiska mrežaste pegavosti, prvi tretman ječma obavljen već u novembru iste godine.

Zahvaljujući fungicidu Systiva(R), koja štiti od jesenjih infekcija, prvi tretman se može odložiti pa i u potpunosti izbeći u zavisnosti od godine. S obzirom da u proleće Systiva(R) pruža izuzetno dobru zaštitu od prouzrokavča bolesti lista i stabla, to u startu obezbeđuje više prostora i štedi dragoceno vreme. Proizvođači se više ne moraju toliko brinuti o pritisku koji stvara rana pojava bolesti jer se zaštita nalazi na licu mesta već od same setve. Kada je Systiva(R) na semenu ne morate da brinete o jesenjem tretmanu, kao ni o prvom proletnjem prskanju pšenice i ječma. Ove tvrdnje su se potvrdile u brojnim ogledima koje smo sproveli tokom 2017/2018 godine, gde su rezultati pokazali da se primenom ovog fungicida zaista može preskočiti prvifolijarni tretman u proleće. Poređenja su vršena sa fungicidima koja se najčešće koriste u te svrhe.

Prednosti koje Systiva(R) daje poljoprivrednim proizvođačima su što:

- Nije potrebna rana primena fungicida

- Štiti dugotrajno od najznačajnijih bolesti lista pšenice i ječma (do 150 dana)

- Pokazuje AgCelence(R) efekte, kao što su: povećana produktivnost, jači koren i biomasa izdanaka i bolja opšta vitalnost biljke

- Poboljšava otpornost na prezimljavanje

- Utiče na povećanje prinosa

Preporuka proizvođačima je da od svojih dobavljača na vreme traže seme ječma i pšenice dorađeno sa Systivom(R), kako bi se u vreme setve izbegle nepotrebne gužve.

Bilten "Za našu zemlju", broj 66/67, jun-jul 2018.