Šta posle žetve pšenice i zašto je važna desikacija u nekim ratarskim usevima?

Stručna podrška: Dejan Reljin,M.Sc., Chemical Agrosava

„Spaljivanje“ strništa je najgora mera koja se može sprovesti u danima posle žetve. Pored toga, spaljivanje je zabranjeno po zakonu, a kazne mogu biti i milionske. Vatra dovodi do uništavanja korisnih mikroorganizama u zemljištu, kišnih glista i drugih organizama koji su bitni za kvalitet oraničnog sloja zemljišta. Biljna masa se uništava umesto da se zaorava i da se iskoristi kao zemljišno đubrivo, narušava se zemljišna struktura i smanjuje sadržaj humusa.

ŠTA URADITI I KAKO DOĆI DO NAJBOLJEG REZULTATA U OVOM PERIODU?

Odmah posle žetve, biljne ostatke zaorati na dubinu od 10-15 cm jer na taj način osim što poboljšavamo vodni režim, zemljištu vraćamo deo elemenata koji je iznet žetvom. Zaoravanjem uništavamo i deo korova koji je nikao, a u isto vreme provociramo i rast novih korova što predstavlja i odličnu uvertiru za hemijski tretman kojim suzbijamo sve prisutne korove na parceli. Najefikasnije rešenje za ovu namenu se ogleda u primeni preparata GLIFOSAV 480. Iako poljoprivredni proizvođači koriste 5-6 l/ha po navici, najbolje je prethodno obići parcelu i količinu primene odrediti prema najotpornijem korovu. Radi lakšeg određivanja količine treba znati da je za pirevinu potrebno 3 l/ha, za divlji sirak 5 l/ha, za palamidu, štavelj, maslačak i koprivu 6 l/ha, dok je za zubaču, poponac i divlju kupinu potrebno 8 l/ha uz utrošak vode od 100-200 l/ha. Pravi momenat za primenu je kada korovi dostignu visinu 15-40 cm, a kad je divlji sirak u pitanju pravi momenat je pred izbijanje metlice. GLIFOSAV 480 ako se primeni prema uputstvu suzbiće sve prisutne korove na parceli, a pošto nema rezidualni efekat preko zemljišta nema ograničenja kada je sledeći usev u pitanju.

DESIKACIJA — ZAŠTO JE OVO BITNA MERA?

Iskusni proizvođači soje, suncokreta, uljane repice, krompira i semenske lucerke najbolje razumeju važnost ujednačenog sazrevanja useva. U nekim godinama vremenski uslovi su takvi da je proizvodnju moguće dovesti do kraja i bez ove mere. Ali, da li je ova godina takva i koje su koristi od desikacije?

Narodski rečeno, desikacija je gubljenje vode iz zelenih delova biljke, primenom registrovanih sredstava kojima ubrzavamo proces zrenja. U kišnim godinama naročito je značajno ubrzati zrenje, jer na taj način sprečavamo propadanje obolelih delova biljaka i potencijalne štete od ptica, olakšavamo žetvu, smanjujemo brojnost korova u žetvi, smanjujemo rasipanje useva i gubitke u žetvi. Žetva je lakša, manje je habanje mehanizacije u žetvi i lakše je čuvanje nakon žetve. Procenat vlage i nečistoće je mnogo niži, što pravi ogromnu razliku prilikom predaje robe. Pored toga, evidentan je uticaj i na naredni usev pošto se parcela oslobađa od prisustva korova, jer desikant ima neselektivno delovanje kada su korovi u pitanju. Pravi momenat za desikaciju je kada se usev nalazi u tehnološkoj zrelosti, a preparat SIRIUS predstavalja jednostavno rešenje kada je desikacija useva u pitanju. Preparat SIRIUS se primenjuje u količini 2,5-3 l/ha. Kad je suncokret u pitanju pravi momenat za tretman je faza zrenja, kod soje, faza zrenja i kad je opalo oko 30% listova, a kod krompira za uništavanje cime, pravi momenat je pre vađenja. Prilikom desikacije karenca je obezbeđena vremenom primene.

Bilten "Za našu zemlju", broj 66/67, jun-jul 2018.