Sigurna i kvalitetna zaštita vinove loze od bolesti

Stručna podrška: dipl.inž. Ljubiša Milenković, Basf d.o.o Srbija

Vrlo brzo po kretanju vegetacije jedan deo vinove loze nakon tretiranja usled intenzivnog porasta ostaje nezaštićen. U ovakvim uslovima i ovim fenofazama zaštita je značajno olakšana primenom fungicida koji “rastu” sa vinovom lozom.

U godinama kada se javi, plamenjača predstavlja najdestruktivniju bolest vinove loze. U periodu pre cvetanja i do precvetavanja, vinovu lozu karakteriše intenzivan porast i stvaranje velike lisne mase. Često se, u cvetanju i precvetavanju, mogu videti pege na lišću i paperjasta prevlaka na cvastima od plamenjače (deo berbe je završen). Primeri ovakve “prerane berbe” ili proređivanja grozdova uočeni su u nekim regionima u 2017. godini.

 

Delan(R) Pro sadrži aktivnu materiju iz fungicida Delan(R) ali i proaktivnu sistemičnu aktivnu materiju — kalijum fosfit, koja se nakon primene “kreće” u novoizrasli deo biljke. Fosfor je jedan od 3 najvažnija elementa za ishranu biljaka. Nisu svi oblici fosfora dostupni biljci za ishranu. Jedan od takvih oblika je so fosforaste kiseline, kalijum-fosfonat, koji nije đubrivo ali je otkriveno da ima izuzetna fungicidna svojstva. Kalijum fosfonat i ditianon sjedinjeni su u finoj, koncentrovanoj suspenziji preparata Delan(R) Pro.

Delan(R) Pro je aktivan na površini biljke, u samoj biljci ali i u novoizraslom delu biljke. Nakon samo pola sata od primene je otporan na spiranje kišom i  onemogućava naseljavanje i razvoj plamenjače, gvinardije, fomopsisa. Ujedno štiti i podiže imunitet biljke. Preparat, pored direktnog ima i indirektno delovanje na bolesti. Kod vinove loze krećući se kroz biljku podstiče je da aktivira prirodne mehanizme odbrane (stvara odbrambene materije fitoaleksine) sprečavajući razvoj bolesti. Na ovaj način, i biljka je aktivno uključena u zaštitu od bolesti. Zaštitu od plamenjače vinove loze primenom Delan(R) Pro-a treba početi pre cvetanja. U navedenom periodu biljke najintenzivnije rastu i tu dolazi do izražaja sistemičnost fungicida Delan(R) Pro. Najćešće je u praksi do početka cvetanja potrebno obaviti dva tretiranja Delan(R) Pro-om.

  

Od precvetavanja zaštita od plamenjače može se nastaviti sa preparatima Acrobat (R), Orvego(R), Forum(R) Star ili Forum(R) Gold sa eventualno još jednim tretiranjem Delan(R) Pro-om. Delan(R) Pro smo videli u brojnim ogledima, a na slici 5. prikazano je delovanju jula 2016. sa oglednog polja u Szeksardu u Mađarskoj.

Delan(R) Pro je efikasan i u zaštiti od fomopsisa (ekskorioze) i crne truleži (gvinardije). Ovi paraziti zaražavaju vinovu lozu na samom početku vegetacije, i sa otvaranjem pupoljaka može se početi sa primenom Delan(R) Pro-a. U Italiji je registrovan za zaštitu od ovih bolesti. Primenjen u količini 3-4 lit/ha Delan(R) Pro štiti vinovu lozu od plamenjače, crne truleži (gvinardije) i ekskorioze (fomopsisa) uz podizanje imuniteta biljke.

  

Pepelnica koristi svaku godinu da se nametne kao glavni problem. Iako je u godinama kada plamenjača dominira manje važnosti, ipak ona ima jednu konstantnu pojavu. Jedna od bitnih osobina pepelnice tiče se njenog ciklusa razvoja. Sve je više podataka o prezimljavanju pepelnice u vidu plodonosnih tela iz polnog oblika razmnožavanja - kleistotecija.

Značaj ovog oblika prezimljavanja pepelnice je u ranijem kretanju sa zaštitom i pre svega mogućnosti za njen brži razvoj rezistencije u slučaju učestale primene fungicida sa istim načinom delovanja.

Kod nekih proizvođača veliko interesovanje za pepelnicu se javlja krajem juna ili jednostavnije rečeno kad se njeno prisustvo vidi na bobicama.

Fungicid Sercadis(R) ima jedinstvenu karakteristiku koja ga odvaja od ostalih preparata iz iste grupe za zastitu od pelenice jer se dobro rastvara i u lipidima i u vodi, što omogućava njegovo dobro prelaženje preko prepreka i brzo dospevanje do mesta delovanja.

Višak aktivne materije fungicida Sercadis(R) na površini biljke vezuje se stvarajući rezervoare koji omogućavaju delovanje u dužem vremenskom periodu.

   

Pod uticajem rose pokrivenost biljke Sercadis(R)-om se povećava, jer ima osobinu da se pod uticajem vlage redistribuira tj. širi što rezultira boljom pokrivenošću površine biljaka. Sercadis(R) se površinski odlično raspoređuje, a jednim delom se usvaja u biljku i kreće sa lica na naličje lista. Brzo se vezuje za površinu biljaka i već nakon jednog sata kiša ne može da spere depozit preparata. Mesto Sercadis(R)-a u programu zaštite je pre cvetanja sa jednim do dva tretiranja kada preseca početni razvoj pepelnice na lišću. Primenjen nakon završenog cvetanja sprečava najopasniju fazu u razvoju pepelnice - njen prelazak sa lišća na formirane bobice. Količina primene je 150 ml/ha.

Pored Delan(R) Pro-a i Sercadis(R) suzbija i crnu trulež (gvinardiju). Crnu trulež pominjemo više puta jer je utisak da se ne pridaje dovoljan značaj ovoj bolesti. U pojedinim rejonima ona jeste veliki problem.

Sigurno da zaštita od pepelnice ne može da se obavlja samo Sercadis(R)-om već bi trebalo koristiti i preparate drugačijeg mehanizma delovanja. Neizostavni deo u suzbijanju pepelnice je Kumulus DF neophodan kao začin u gotovo svakoj kombinaciji u zaštiti od ove bolesti.

Sve značajnije mesto pripada i fungicidu Vivando(R). Zbog svog jedinstvenog mehanizma delovanja, izuzetno je pogodan za naizmeničnu primenu sa preparatom Sercadis(R). Vivando(R) pored toga što se jednim delom usvaja, dodatno se i zadržava na površini biljke delujući gasnom fazom. Vivando(R) se primenjuje u količini od 0.15-0.2 lit/ha.

Značajan deo zaštite vinove loze od bolesti je Collis(R). Kažemo od bolesti, jer je Collis(R) preparat sa širokim spektrom delovanja. Naročito se nameće za primenu u fazama oko cvetanja i zatvaranja grozdova zbog svog sporednog delovanja na botritis. Botritis ima nekoliko faza razvoja vinove loze u kojima se on razvija. Preparat namenjen suzbijanju botritisa kod vinove loze je Cantus(R). Primena ovog fungicida je u vreme kada su uslovi povoljni za razvoj botritisa u nekoj od osetljivih fenofaza tokom cvetanja i precvetavanja, pred zatvaranje grozdova ili u šarku. Zna se da to nije sve od Cantus(R) - a jer primenjen protiv botritisa suzbija i pepelnicu.

Bilten "Za našu zemlju", broj 70, oktobar 2018.