LUNA(R) porodica fungicida - oslonac modernom voćarstvu

Stručna podrška: dipl.inž. Jadranka Aleksić, Bayer d.o.o. Beograd

Luna(R) Experience i Luna(R) Sensation su dve različite kombinacije aktivnih materija koje pripadaju Luna(R) porodici fungicida, a sinonim su za plodove visokog prinosa i kvaliteta. Zajedničko za ova dva proizvoda je aktivna materija fluopiram koja je pripadnik SDHI grupe fungicida, strukturno je drugačija, fleksibilnija i efikasnija od standarda, a u kombinaciji sa aktivnim materijama drugačijeg mehanizma delovanja, garantuje jedinstvenu zaštitu voćnih biljnih vrsta. Ovi fungicidi dokazano kontrolišu najopasnije bolesti u proizvodnji voća, povrća i vinove loze, čak i u proizvodno najizazovnijim sezonama.

Luna(R) Experience je kombinovani, sistemični fungicid koji je u kratkom vremenskom periodu postao neizostavni deo integralnog programa zaštite jabuke, štiteći je od ekonomski najznačajnijih bolesti poput pepelnice (P. leucotricha) i čađave krastavosti lista i ploda (Venturia inaequalis). Registrovana je takođe i u zasadu višnje protiv sušenja cvetova i rodnih grančica (Monilia laxa).

Pepelnica je česta bolest u zasadima čiji se potencijal infektivnog materijala, koristeći određene preventivne mere, može svesti na minimum. Rezidbom zaraženih izdanaka tokom zime smanjuje se potencijal infekcije i olakšava primena sredstava za zaštitu bilja u proleće. Svakako da je hemijska mera suzbijanja neophodna radi potpune kontrole ove bolesti. Česta je praksa da se kod manje osetljivih sorti, fungicidi primenjuju kada plodovi dostignu veličinu lešnika, dok je za osetljivije sorte pravilo da se fungicidi primene neposredno nakon cvetanja, zbog vrlo velike osetljivosti na bolest u ranoj fazi formiranja plodova.

Zbog kombinovanog delovanja aktivnih materija Luna(R) Experience se pokazala kao odličan izbor u kontroli čađave krastavosti. Za kontrolu sekundarnih infekcija čađave krastavosti u periodu nakon cvetanja i u slučaju velikog pritiska bolesti, preporučeno je uz Luna(R) Experience koristiti i kontaktne “multisite” fungicide (kaptan, ditianon).

Proteklih nekoliko nedelja uobičajena je pojava iznenadnih pljuskova praćenih gradom i olujnim vetrom, a usled visoke vlažnosti vazduha i visoke temperature vazduha, stvarali su se potrebni uslovi za razvoj bolesti i primenu fungicida. Još uvijek nije kasno za primenu Luna(R) Experience 0,75L/ha protiv pepelnice ili preventivne zaštite protiv skladišnih bolesti čije suzbijanje započinje u voćnjaku.

 

SENZACIONALNO…

Luna(R) Sensation je sistemični fungicid izraženog kurativnog delovanja za suzbijanje bolesti najosjetljivijih vrsta jagodičastog voća. Odlično suzbija prouzrokovače sive truleži jagode i maline, sušenje lastara maline i pegavost lista jagode, a osim toga povećava tržišnu vrednost i dugotrajnost plodova prilikom transporta i skladištenja. Sadrži dve aktivne materije fluopiram i trifloksistrobin sa dva različita načina delovanja, koji obezbeđuju komplementarne aktivnosti i efikasnosti na većinu razvojnih stadijuma gljiva, pritom poštujući anti-rezistentnu strategiju. Vreme primene je potrebno prilagoditi stadijumu bolesti, razvojnoj fazi biljke kao i vremenu berbe, čemu u prilog ide i njena kratka karenca od svega 3 dana za jagodu i 7 dana za malinu.

Iako je berba pojedinih sorti jagoda i malina u toku, nepredvidivi vremenski uslovi utiču na dinamiku sazrevanja i berbu plodova kao i pojavu bolesti, posebno sive truleži ploda maline (Botrytis cinerea). Još uvek nije kasno za primenu Luna(R) Sensation kako bi Vaše bobice duže zadržale svežinu. Povoljan MDK profil pogoduje prozvodnji plodova namenjenim za izvoz, a kratka karenca fleksibilnost primene.

Više informacija o našim proizvodima možete pronaći na našem web sajtu:

www.cropscinece.bayer.rs

Bilten "Za našu zemlju", broj 66/67, jun-jul 2018.