Stanje kukuruza na terenu Srednje Bačke u 2017. godini

Stručna podrška: dipl.ing. Katarina Radonić, PSS Vrbas

Još uvek je u toku berba kukuruza, a prosečni ostvareni prinosi nam govore da je proizvodnja manja za oko 50% u odnosu na prethodne godine. Prosečni prinosi na području delovanja PSS Vrbasa kreću se od 3 do 7 t/ha, a pokošeno je više od 35.000 ha od ukupnih 58.000 ha koliko ima na terenu koji pokriva PSS Vrbas. Visoke temperature i nedostatak vlage jedini su razlog ovako niskih prinosa Usevi koji su navodnjavani imaju nešto više prinose, ali ne toliko koliko se očekivalo. Prosečni prinosi u uslovima navodnjavanja kreću se od 4,5 do 8 t/ha. Ekstremno visoke temperature koje su trajale oko 40-50 dana imale su negativan uticaj na oplodnju. Rani hibridi posejani u prvoj nedelji aprila dali su i najviše prinose i potpuno su zdravi. Na mnogim parcelama gde je prolećno oranje (jedan od razloga za to je i kasna licitacija), kao i na parcelama gde je predusev bila šećerna se od 1 do 2,5 t/ha.

Slika 1 i slika 2: Na mnogim parcelama su klipovi slabo oplođeni ili se klip uopšte nije formirao

Na značajnom broju parcela nije ni formiran klip. Razlozi su uglavnom kasna setva I loša agrotehnika (neadekvatno đubrenje bez urađene analize zemljišta, loše oranje, kasna setva, loš odabir hibrida, sklopa biljaka i sl.). Na mnogim parcelama je uočena značajna zaraza od patogena Fusarium spp. Na klipovima, a registrovana je i pojava gari (Ustilago spp.) na klipovima i ostalim de-lovima biljke. U znatno manjem procentu su nađeni simptomi vrste Penicillium spp. i Aspergilus spp. Pregledom brojnih parcela, na oko 30 % se može smatrati da su značajno zaražene vrstom Fusarium spp. dok je na ostalim parcelama zaraza u granicama normalne zaraze koja se javlja svake proizvodne godine. Savetodavci AP Vojvodine posetili su manje proizvođače kukuruza koji  skladište klip, preporučivši im načine odstranjivanja bolesnih klipova i čuvanja u svojim ambarima.

Slika 3: Najčešća bolest klipa Fusarium spp.

Slika 4: Penicillium spp. na klipu

Tretiranje useva kukuruza (uglavnom semenskih) fungicidima, nije značajno smanjilo procenat zaraze klipova sa patogenom Fusarium spp.. Usevi koji su navodnjavani imali su iste procente zaraze kao I oni koji nisu navodnjavani.

Slika 5. Aspergilus spp. se nalazi sporadično

Slika 6. Ustilago spp, učestale zaraze

Slik 7 i 8: Vrlo često se zaraza bolestima ostvarila na mestima oštećenja klipa od kukuruznog plamenca, kao i kukuruzne sovice

Slike 9 i 10: Usev semenskog kukuruza u sistemu za navodnjavanje i tretiran fungicidima

Napomena: Sve fotografije snimljene su na području delovanja PSS Vrbas u toku septembra meseca.

Bilten "Za našu zemlju", broj 58, oktobar 2017.