Odlično seme daće odličnu žetvu

Stručna podrška: Bayer doo Beograd

Obezbedite uspešnu proizvodnju

 

Uspešna proizvodnja i dobra žetva uljane repice zavise od mnogih faktora. Svakako, odabir dobrog semena je jedan od najvažnijih izbora koji treba da napravite. Zbog toga, naša stručnost i znanje ogledaju se u svim našim hibridima — sa ciljem da svaki put postignete prinos koji želite.

Brentano

• Visokoprinosni hibrid sa visokim sadržajem ulja

• Veća fleksibilnost prilikom setve zbog otpornosti na neželjeno izduživanje stabla tokom jeseni i opasnosti od izmrzavanja

• Više biljke otporne na poleganje omogućiće lakšu žetvu

 

Bagira

• Hibrid pogodan za kasniju setvu zbog intenzivnog početnog porasta

• Postiže optimalan sklop čak i nakon minimalne obrade zemljišta

• Visoki i pouzdani prinosi zahvaljujući povećanoj otpornosti na izmrzavanje

 

Za više informacija, slobodno nas kontaktirajte:

www.oilseeds.bayer.com

Bilten "Za našu zemlju", avgust 2017, broj 56.