Odgovornost u poljoprivredi rešavanjem problema otpada od pesticide

Stručna podrška: Dipl.inž. zaštite bilja Maja Sudimac, PSS Pančevo

Društveno odgovorno poslovanje predstavlja koncept po kome poljoprivredni proizvođači, svesno i dobrovoljno, prevazilaze svoju primarnu funkciju i ostvaruju pozitivan uticaj na svoje radno, društveno i prirodno okruženje.

Intenzivnim korišćenjem agrohemikalija, poljoprivredna proizvodnja je postala jedan od većih izvora zagađenja životne sredine. Imajući ovo u vidu, poljoprivredni proizvođači imaju obavezu da usklade način rada tako da doprinose očuvanju životne sredine i da se odnose odgovorno prema lokalnoj zajednici u kojoj žive i rade. Društveno odgovorno poslovanje treba posmatrati kao investiciju, a ne kao trošak. Kod većih kompanija to je sastavni deo poslovanja ali treba napomenuti da se i individualni poljoprivredni proizvođači moraju prilagoditi ovakvom načinu rada.

Jedan od važnijih izvora zagađenja je otpad od pesticida. Tu spadaju neutrošeni pesticidi, neutrošeni rastvor pesticida, vodeni rastvori pesticide poreklom iz procesa ispiranja ambalaže, vodeni rastvori pesticide poreklom iz procesa ispiranja uređaja za primenu pesticida, ambalaža od pesticida, otpad koji nastaje pri udesu, ostale materije zaprljane pesticidima. Nije dovoljno samo poznavati zakone i formalno predstavljati da se void računa o životnoj sredini. Potrebno je na gazdinstvu posedovati neke od rešenja kojima se umanjuje negativan uticaj korišćenja pesticida.

Jedan od ključnih problema je mesto ispiranja prskalice. Praktično rešenje koje je razvila kompanija Syngenta predstavlja fizičko prečišćavanje otpadnih voda. Heliosec (rezervoar u koji se sakuplja voda nakon ispiranja prskalica) se sastoji od konstrukcije, gvozdenog rama, rezervoara od polietilena i obloge unutar rezervoara. Pokriven je plastikom jer mora biti zaštićen od kiše i od životinja; omogućeno je strujanje vazduha koje pospešuje isparavanje vode; u sredini rezervoara je skala koja prati količinu otpadne tečnosti u rezvoaru; kada sva voda ispari ostaje suvi ostatak, obloga se skupi, smešta u vreću i predaje operateru koji odnosi opasan otpad. Jednostavan, brz, efikasan način koji sprečava zagađenje dvorišta, bašta, okućnica, poljoprivrednih površina na kojima se uobičajeno vrši ispiranje prskalica od ostatka rastvora pesticida.

Takođe jedan od većih problema je postupanje sa ambalažom od pesticida.

Ambalaža od pesticida je opasan otpad. Sačuvati ispranu praznu ambalažu od pesticida i predati operaterima koji su ovlašćeni od strane odgovornog ministarstva, jedini je zakonski ispravan način uklanjanja ambalaže sa poljoprivrednog gazdinstva.

Mogućnost saradnje sa operaterima je moguća individualnim dogovorima, a još efikasnija preko udruženja poljoprivrednih proizvođača ili zadruga koji dogovaraju preuzimanje otpada. Prilikom predavanja ambalaže operateru, proizvođači dobijaju potvrdu od operatera o predatoj količini.

Saradnjom sa operaterima se izbegava odlaganje ambalaže od pesticide na nedozvoljene lokacije ili u komunalni otpad.

Naš zadatak je da odgovorno postupamo sa opasnim otpadom i da primena pesticida bude održiva. Takvim postupkom čuvamo životnu sredinu, zemljište i podzemne vode od zagađenja i sprečavamo trovanje divljači.

Podizanje nivoa odgovornosti tokom bavljenja poljoprivrednom proizvodnjom ne može biti samo formalna odgovornost, potrebno je konkretnim primerima i radom i potkrepiti istu. Individalni rezultati mogu se postići uz male napore i učiniti veliki doprinos samom gazdinstvu ali i društvu u celini.

Bilten "Za našu zemlju", broj 61, januar 2018.