Karantinska štetna bakterija na kukuruzu — Pantoea stewartii subsp. Stewartii

Stručna podrška: dipl.ing. Milena Petrov, PSS Novi Sad

Pantoea stewartii subsp. Stewartii je bakterija koja prouzrokuje bakteriozno uvenuće biljaka. Najznačajniji domaćin je kukuruz, posebno kukuruz šećerac, ali se javlja i na zubanu, tvrduncu i kokičaru. U Republici Srbiji nalazi se na karantinskoj listi IA deo I, što znači da je štetni organizam za koji nije poznato da je prisutan na teritoriji Republike Srbije.

Rasprostranjenost

Bakterija Pantoea stewartii je odomaćena vrsta u Americi (Severna, Srednja, Južna Amerika i Karibi), a u ostale delove sveta je dospela semenom kukuruza. Prisutna je i na evropskom kontinentu gde je zabeležena u Austriji, Grčkoj, Poljskoj, Rumuniji i evropskom delu Rusije. Takođe je prisutna i na Azijskom kontinentu.

Simptomi

Na semenu ne prouzrokuje karakteristične simptome, jedino u slučaju intenzivne zaraze može doći do deformisanosti zrna i depigmentacije. Zaražene biljke mogu propadati u fazi klijanaca, a u kasnijim fazama zaraze biljke mogu dostići određenu veličinu i tek potom dolazi do propadanja biljaka. Ukoliko se bakterija Pantoea stewartii prenosi vektorima, oko mesta ishrane insekta dolazi do formiranja pega. Pege su u početku vodenaste, a kasnije dobijaju svetlo zelenu, potom žutu boju i šire se. Dolazi do njihovog spajanja i formiraju se velike hlorotične, a potom nekrotične pruge, delovi biljke venu, naročito usled nedostatka vlage. Zaražene biljke zaostaju u porastu i daju izbeljene metlice, a na poprečnom preseku stabljike uočava se žut bakterijski eksudat i mrka boja sprovodnih sudova.

Prenošenje zaraze

U Evropi je kukuruz jedina značajna biljka domaćin, prenosi se semenom, a može se održati i u zemljištu, stajnjaku i stabljikama kukuruza. U prenošenju ove bakterije značajnu ulogu imaju insekti vektori (kukuruzni buvač, kukuruzna zlatica). Zaraženo seme kukuruza je najznačajniji način širenja ovog patogena na veće udaljenosti (na međunarodnom nivou).

Rizik

Značajnije štete prouzrokovane bakterijom Pantoea stewartii bile su u Italiji pre 1950. godine, kao posledica uveženog zaraženog semena iz SAD. Oboljenje se nije održalo na značajnijem nivou, a pretpostavlja se da je razlog tome što na području Evrope nema prisutnih severnoameričkih vektora bakterije, a evropske insekatske vrste nisu dovoljno efikasni vektori. Ukoliko se na polju i poseje zaraženo seme sa Pantoea stewartii i ne koristi se za proizvodnju kukuruza narednih nekoliko godina — oboljenje će nestati. Pojava ove bakterije u evropskim zemljama je posledica uvoza zaraženog semena, ali bakterija nije uspela da se održi. Značajno je da se u Evropi preduzimaju efikasne fitosanitarne mere u cilju sprečavanja unošenja i mogućnosti da se bakterija odomaći. U Republici Srbiji ova bakterija se prati na osnovu Zakona o zaštiti bilja u okviru Stalnog nadzora po Pravilniku o zdravstvenom pregledu useva i objekata za proizvodnju semena i po Posebnom nadzoru za kukuruz po Pravilniku o utvrđivanju programa mera zaštite zdravlja bilja za 2017. godinu.

Bilten "Za našu zemlju", avgust 2017, broj 56.