Klimatski uslovi i stanje vlažnosti u zemljištu

Na širem području Vojvodine, usled nedovoljnih količina padavina u jesenjem i delu zimskog perioda, kao i usled enormne suše u 2017., beleži se već sada deficit vlage u dubljim  slojevima  zemljišta.

Naime, ovo je vreme kada se stvaraju prekopotrebne rezerve vlage u zemljištu, a optimalno je da to bude putem snežnih padavina. Međutim prognostičari iz RHMZ Srbije za sada ne daju nadu da će se tokom januara 2018. zima pooštriti i nema nagoveštaja da će se formirati značajniji snežni pokrivač u nižim predelima. U većem delu Srbije se tokom januara očekuje suficit mesečne količine padavina sa srednjom temperaturom vazduha do 3ºC iznad višegodišnjeg proseka. Srednja januarska količina padavina biće u intervalu od 40 mm do 70 mm. Zbog toga postoji mogućnost da ćemo i ove godine imati deficit u rezervama vlage, a što će se odraziti na prinose kako ozimih tako i jarih useva.