Upozorenje o leptirima na dan 18. juna 2018. godine

U tekstu u nastavku pročitajte Stanje leptira na klopci od od 11. do 18. juna i upozorenje za period od 18. do 29. juna 2018. godine.

Agrotis segetum - ozima sovica: Nije bilo ulova leptira. Ne očekuje se ulov leptira. U polju ne treba raditi ništa.

Agrotis exclamationis - usklična sovica: Nije bilo ulova leptira. Ne očekuje se ulov leptira. U polju ne treba raditi ništa.

Agrotis ipsilon - ipsilon sovica: Hvatani su pojedinačni primerci. Moguć ulov pojedinačnih leptira. U polju ne treba raditi ništa.

Mamestra brassicae - kupusna sovica: Nije bilo ulova leptira. Moguć ulov pojedinačnih leptira. U polju ne treba raditi ništa.

Lacanobia oleracea - povrtna sovica: Nije bilo ulova leptira. Ne očekuje se ulov leptira. U polju ne treba raditi ništa.

Autographa gamma - gama sovica: Nakon porasta u predhodnom periodu, tokom ovog perioda se brojnost smanjila. U odnosu na prosečne brojnosti je velika. Kao što je u predhodnom upozorenju navedeno: u periodu od 16 do 20 juna preporučuje se pregled soje i šećerne repe na prisustvo gusenica. Ukoliko se na repi zabeleži više od dve gusenice po metru kvadratnom a na soji više od 10 gusenica po metru kvadratnom preporučuje se suzbijanje preparatima: Karate zeon 0,2 L/ha ili Decis 0,5 L/ha ili Bifenikus 0,2 L/ha ili Fastac 0,15 L/ha. Preporuka je da se pregledaju i usevi paprike na prisustvo jaja!

Loxostege sticticalis – metlica: Nije bilo ulova leptira. Očekuje se ulov pojedinačnih leptira. U polju ne treba raditi ništa.

Spodoptera exigua - sovica šećerne repe: Nije bilo ulova leptira. Očekuje se ulov pojedinačnih leptira. U polju ne treba raditi ništa.

Helicoverpa armigera - pamukova sovica: Ulov leptira je blago porastao. Brojnost je mala. Ipak za ovaj period godine je to jako velika brojnost! Očekuje se blago povećanje brojnosti leptira. Pregledima paprike i kukuruza ustanovljana je zanemarljivo mala brojnost jaja, pa za sada mere suzbijanja nisu potrebne. Redovne preglede treba početi obavljati na usevima paradajza, paprike, boranije i kukuruza šećerca u zalivanju.

Hyphantria cunea – dudovac: Nije bilo ulova leptira. Ne očekuje se ulov leptira. U polju ne treba raditi ništa.

Ostrinia nubilalis - kukuruzni plamenac: Hvatani su pojedinačni primerci. Očekuje se ulov pojedinačnih leptira. U polju ne treba raditi ništa.