Upozorenje o leptirima na dan 10.juna 2019. godine

U tekstu u nastavku pročitajte o stanju leptira na klopci od 27. maja do 07. juna i upozorenju za period od 07. do 17. juna 2019. godine

Agrotis segetum - ozima sovica: Hvataju se pojedinačni primerci. Brojnost je više nego dvostruko manja od uobičajene. Tretmani protiv usklične podgrizajuće sovice će uspešno suzbiti i gusenice pzime sovice.

Agrotis exclamationis - usklična sovica: Brojnost je mnogostruko veća od uobičajene! Piljenje gusenica se očekuje u periodu od 10 do 13 juna. Preporučuje se obavljanje zaštite paprike, paradajza, lubenice, duvana koji su rasađeni do 01.juna. Zaštita se preporučuje i na kasnije posejanim kukuruzima. Zaštitu izvršiti u periodu od 15-20. juna preparatima Pyrinex 1,5 l/ha ili Savanur 1,5l/ha ili Anthocid 1,5 l/ha ili Decis 0,5 l/ha ili Scatto 0,5 l/ha ili Karate zeon 0,2 l/ha.

Agrotis ipsilon - ipsilon sovica: Zabeleženi pojedinačni primerci. Očekuje se ulov pojedinačnih primeraka. U polju ne treba raditi ništa.

Mamestra brassicae - kupusna sovica: Zabeleženi pojedinačni primerci. Očekuje se ulov pojedinačnih primeraka. U polju ne treba raditi ništa.

Lacanobia oleracea - povrtna sovica: Brojnost je manja od prosečne. Poslednja 2-3 dana je značajno porasla. Očekuje se dalje povećanje brojnosti. U polju za sada ne treba raditi ništa.

Autographa gamma - gama sovica: Hvataju se pojedinačni leptiri. Očekuje se ulov pojedinačnih primeraka. U polju ne treba raditi ništa.

Loxostege sticticalis – metlica: Nije bilo uhvaćenih leptira. Očekuje se ulov pojedinačnih primeraka. U polju ne treba raditi ništa.

Spodoptera exigua - sovica šećerne repe: Zabeleženi pojedinačni primerci. Očekuje se ulov leptira. U polju ne treba raditi ništa.

Helicoverpa armigera - pamukova sovica: Brojnost je na nivou uobičajene. Ulov je svakodnevan. Očekuje se dalje povećanje brojnosti. U polju za sada ne treba raditi ništa.

Hyphantria cunea – dudovac:  Zabeleženi pojedinačni primerci leptira. Ali je ulov redovan. Očekuje se dalje povećanje brojnosti. U polju za sada ne treba raditi ništa.

Ostrinia nubilalis - kukuruzni plamenac: Brojnost je porasla, ali je manja od uobičajenih vrednosti za ovo doba godine 27. maja pre početka kišnog perioda je zabeležen pik u letu ali se brojnost nakon toga značajno smanjila Poslednja 3 dana je brojnost opet značajno porasla. Prva polaganja jaja počinju. Ipak ona neće biti masovna pa treba sačekati sa pregledima kukuruza i eventualnim suzbijanjem, barem do sredine ove nedelje.