Uljana repica - pregledom useva registrovano je prisustvo imaga repičine pipe

Imaga repičinih pipa

Na velikom broju lokaliteta, usevi uljane repice se nalaze u fazi od 9 i više razvijenih listova, do početka razvoja stabla.

Pregledom useva registrovano je prisustvo imaga velike repičine pipe (Ceuthorrynchus napi) i male repičine pipe (Ceuthorrynchus pallidactylus). Imaga su prisutna u visokom procentu, na čak do 92% biljaka, a brojnost se kreće od 1-3 imaga/biljci.

U cilju suzbijanja imaga repičinih pipa i sprečavanja polaganja jaja u stablo i lisne drške biljaka, proizvođačima se preporučuje primena insekticida na bazi aktivnih materija hlorpirifos + cipermetrin.

Kompanija Victoria Logistic u svojoj ponudi nudi sledeće preparate za rešavanje problema sa repičinim pipama: SAVANUR 1/1 (doza primene 1,5-2 l/ha) i FASTAC (doza primene 0,15 l/ha).

Za sve informacije o primeni preparata i uslovima prodaje kontaktirajte:

Tijana Miskin
Saradnik u službi category managera
Tel: +381 21 4886 546
Mob: +381 63 511 352
tijana.miskin@victoriagroup.rs

Goran Alimpić
Category menadžer za pesticide
Mob: +381 63 655 019
goran.alimpic@victoriagroup.rs

Imaga repičinih pipe

Izvor: PSS Vršac