Stanje uljane repice – pravovremena prihrana i zaštita

dr Ana Marjanović – Jeromela, Šef odseka za uljanu repicu Instituta za ratarstvo i povrtarstvo Novi Sad:

„Uljana repica je na većini površina krenula sa porastom u stablo, a na nekim usevima su se pojavili i prvi cvetni pupoljci. U narednih mesec dana će doći i do njenog cvetanja. Većina uljane repice je uspešno prihranjena (oni koji to rade jednokratno), oni koji to rade dvokratno sada se pripremaju za drugu prihranu i tu se mora primeniti oblik azota koji je brzo pristupačan biljkama. Vreme je i za primenu insekticida u cilju suzbijanja imaga repičinih pipa i sprečavanja polaganja jaja u stablo i lisne drške biljaka.

Uljana repica u ovom momentu izgleda vrlo dobro, iako su nakon zime neki usevi izgledali lošije (žutilo i crvenilo na listovima), pri čemu je došlo i do propadanja jednog dela lisne mase, međutim uljana repica se ipak vrlo lepo oporavila zahvaljujući vodi koju je dobila u predhodnom periodu. Od predhodne nedelje uljana repica je nastavila svoj intezivan porast (zahvaljujući porastu temperatura) i za sada, po svemu sudeći, ovo će biti povoljna godina za uljanu repicu. Oni koji su kasnili sa setvom uljane repice ili su posejali neke od hibrida prerano, moguće je da imaju oštećenja i da možda nemaju dovoljan broj biljaka, trebali bi da procene da li je možda potrebno ipak presejati/preorati te parcele. Međutim i u takvim situacijama tamo gde usev dobro izgleda biljke će nadoknaditi broj nedostajućih biljaka preko grananja i prinosa koji će formirati van centralne grane. Čak i da dođe do presejavanja uljane repice, to ne bi trebalo posmatrati kao veliku štetu jer su parcele već dobro spremne za novu setvu (uz minimalne radove), a zaoravanje uljane repice je vid zelenišnog đubrenja koji će dodatno obogatiti zemljište organskom materijom i hranljivim elementima“.

Sem na području Subotice, gde ima 1-2 % površina koji će se morati presejati zbog oštećenja od golomrazice, u ostalim područjima nema podatka o značajnijim površinama za  presejavanje uljane repice.

U cilju suzbijanja imaga repičinih pipa  proizvođačima se preporučuje primena insekticida na bazi aktivnih materija hlorpirifos + cipermetrin (preparat Savanur 1,5-2 l /ha ).