Sazrevanje pšenice i početak žetve

Usevi pšenice na mnogim lokalitetima, se trenutno nalaze u fazi nalivanja zrna. Završene su sve agrotehničke mere i sada svi čekamo žetvu. 

Pšenica do same žetve treba da prođe fazu nalivanja i sazrevanja zrna.

U početnom periodu nalivanja zrna, kada je isto u mlečnom stanju, u zrnu se više nakupljaju belančevine, a manje skrob, a u kasnijem periodu nastaje testasto stanje zrna, kada se dešava obrnut proces. Kada se u zrnu nalazi 40% vlage, tada se smatra da je završena faza nalivanja zrna i da počinje voštana zrelost. Voštana zrelost zrna pšenice se završava kada je vlaga zrna svedena na 20%, a period do same žetve, kada se vlaga zrna spušta na 14%, se naziva puna zrelost.

Za svaku od navedenih faza razvoja zrna pšenice, potrebno je da prođe 10-tak dana, ali pri optimalnim vremenskim uslovima.

Pod optimalnim uslovima podrazumevaju se dnevne temperature vazduha od oko 250C, i noćne u intervalu od 12-140C. Ukoliko bi imali takve uslove, do žetve bi, od momenta početka nalivanja zrna, imali period od 35-40 dana.

U slučaju kao što je to kod nas, kada je poslednih 10 dana temperatura bila 300C, a noćna nije padala ispod 160C, period do same žetve će se skratiti na 20-tak dana, što će negativno uticati na prinos pšenice kao i sam kvalitet zrna, jer će isto biti manje i šturo.

Ukoliko se po prognozama, nastave ovakve temperaure vazduha (i dnevne i noćne), sigurno je da će žetva pšenice početi znatno ranije od uobičajenog termina i da će skraćenje period nalivanja zrna imati za posledicu niže prinose hlebnog žita.