Samonikli suncokret

U Srednjem Banatu samonikli suncokret spada u najznačajnije korove ratarskih useva. Može se javiti kao korov u svim usevima i pričiniti veliku štetu ako se ne suzbija na odgovarajući način i u pravo vreme. Najveće probleme pričinjava gajenom suncokretu jer se najteže suzbija herbicidima.

Najčešće samonikli suncokret je poreklom od semena koje je osuto pri žetvi gajenog suncokreta. Osipanje zrna i gubici u žetvi zavise od stanja useva suncokreta, od brzine kombajniranja, podešenosti kombajna i njegove starosti. Gubitke u žetvi povećavaju jako rana ili jako kasna žetva, neujednačeno sazrevanje, velika zakorovljenost, pojava bolesti stabla i glavice, pojava poleganja, velika brzina kombajniranja, nepodešenost kombajna, rad sa starim i neispravnim mašinama.

Posledica osipanja može da bude i ishrana ptica na glavicama, lomljenja stabla zbog jakog vetra i slabog tkiva samog stabla. Seme samoniklog suncokreta može dospeti i zaraziti parcelu putem vetra sa druge parcele ili drugih površina na kojima samonikli suncukret nesmetano raste i razmnožava se. Postoje čitavi atari koji su zaraženi samoniklim suncokretom, te stoga apelujemo na poljoprivredne proizvođače da preduzmu adekvatne mere u suzbijanju.