Merenje temperature zemljišta pred setvu jarih useva

Vreme početka setve soje i suncokreta zavisi prvenstveno od temperature setvenog sloja zemljišta. Optimalna temperatura setvenog sloja za soju je 10-12 oC, a za suncokret 8-10 oC.

Stručna služba Victoria Logistic obavila je merenja temperature zemljišta (23. marta) na 5 cm dubine, na zemljištu koje je jesenas uzorano. Pregledane su parcele u Zrenjaninu, Sečnju, Konaku, Alibunaru Vladimirovcu, Banatskom Novom Selu i Bavaništu. Na lokalitetu Zrenjenina i Konaka zabeležena je temperatura od 10,0 oC, a maksimalnih 14,5 oC izmereno je u Bavaništu, dok su se u ostalim regionima temperature kretale u ovom rasponu (Alibunar i Sečanj 11 oC, Vladimirovac 12 oC, Banatsko Novo Selo 12,5 oC) . Na nešto većoj dubini (od 10cm) zemljište je još uvek hladno, temperatura je oko 6 °C.

Ukoliko u narednoj nedelji dođe do najavljenog pada temperature moguće je očekivati i pad teperature zemljište, a samim tim i zaustavljanja procesa klijanja i nicanja kod prvih posejanih useva. Do brzog zagrevanja zemljišta došlo je zbog činjenice da se teperatura vazduha nije ozbiljnije spuštala ni u toku noći.