Jesenja osnovna obrada zemljišta i unošenje osnovnih đubriva

Analiza plodnosti zemljišta  osnov je za donošenje preporuke o količini i vrsti đubriva koju treba uneti u zemljište za datu biljnu vrstu, region, svaku parcelu ponaosob. Nekontrolisanom i „odokativnom“ metodom upotrebe mineralnih đubriva, može doći do narušavanja  fizičko-hemijskih i bioloških  osobina zemljišta,  do zakišeljavanja ili alkalizacije zemljišta. Treba podsetiti da je optimalan interval pH zemljišta za gajene biljke od 6,0-6,5.

Đubrenje kao značajna agrotehnička mera, utiče na povećanje prinosa čak i preko 30%. Osnovnim đubrenjem mineralnim hranivima, pred duboko jesenje oranje, u zemljište unosimo azot, fosfor i kalijum.

Fosfor i kalijum se unose u celokupnoj potrebnoj količini pred oranje, jer su  slabo pokretljivi  u zemljištu pa se nalaze u oraničnom sloju, odakle ih korenov sistem biljaka može nesmetano usvajati.  Azot je, nasuprot njima, lako pokretljiv elemenat, podložan ispiranju u dublje slojeve zemljišta i u jesen  je potrebno uneti samo  1/3 od predviđene preporučene količine.