Arhiva Agro vesti

31.03.2017
Stanje useva pšenice posejane u optimalnom roku i nakon tog roka
>>
30.03.2017
Pojava i suzbijanje repičinog sjajnika u uljanoj repici
>>
30.03.2017
Na velikom broju parcela je u toku primena N đubriva na parcelama na kojima se planira setva jarih okopavina (suncokreta, kukuruza i soje).
>>
24.03.2017
Vreme početka setve soje i suncokreta zavisi prvenstveno od temperature setvenog sloja zemljišta. Optimalna temperatura setvenog sloja za soju je 10-12 oC, a za suncokret 8-10 oC.
>>
24.03.2017
Uljana repica je na većini površina krenula sa porastom u stablo, a na nekim usevima su se pojavili i prvi cvetni pupoljci.
>>
21.03.2017
Kompanija Victoria Logistic ima u ponudi preparate za rešavanje problema sa repičinim pipama.
>>
20.03.2017
Druga prihrana pšenice - treba izvršiti primenu optimalnih količina azotnih đubriva
>>
20.03.2017
Zatvaranje brazda – neophodna mera kako bi sačuvali vlagu u zemljištu
>>
16.03.2017
Ekonomska opravdanost upotrebe deklarisanog semena soje u poljoprivredi je vrlo bitna i značajna kao “početna razvojna tačka” za celu privredu, kako sa stanovišta same države tako i sa stanovišta semenskih kompanija
>>
15.03.2017
Uzroci degradacije zemljišta je prevenstveno to što se na našim njivama već decenijama ne koristi stajnjak kao organsko đubrivo, upotreba mineralnog đubriva je dominantna, imamo pad prinosa, žetveni ostataci se masovno pale ili odnose sa parcela, i na taj način više iznosimo organske materije nego što unosimo.
>>
15.03.2017
Milan Plećić iz Valjevske Kamenice iznosi svoje utiske i iskustva o razlozima opredeljenja da uradi kvalitetno uzorkovanje i analizu zemljišta.
>>
14.03.2017
Pregledom useva registrovano je prisustvo imaga repičine pipe
>>
10.03.2017
Ukoliko smo u mogućnosti uvek je bolje primenu azotnih đubriva izvršiti u dva navrata
>>
10.03.2017
Upozoravamo proizvođače da u ovoj proizvodnoj godini predsetvena priprema može obaviti u manjem broju prohoda
>>
9.03.2017
Parcele na kojima je setva pšenice obavljena van optimalnih rokova, zbog ranog i dugog trajanja hladnog vremena nakon setve i prekida vegetacije, još uvek se nalaze u fazi porasta od dva do tri lista.
>>
9.03.2017
Na parcelama na kojima nakon jesenje osnovne obrade još uvek nije izvršeno zatvaranje brazde, to je potrebno što pre uraditi
>>